בעלי קרקע חקלאית שהופקעה יפוצו ב־17 מיליון שקל

מע"צ ועיריות הרצליה ורעננה יפצו בעלי קרקע חקלאית פי 45 ממה שהוצע בשומה המקורית – תיק אשר לווה ע"י משרדינו

בודק...