עבודות לדוגמא

חוות דעת מומחה

לבתי משפט בתיקים מורכבים, הליכי גישור ובוררות

ליווי בערעור על היטלי השבחה

ליווי וייצוג שמאי בערעורים על דרישות היטל השבחה בהיקפים של מאות מליוני שקלים, בכל רחבי הארץ

מטרו

ליווי עשרות בעלי זכויות בתביעות פיצויים מול נת"ע עקב הפקעות מתכניות המטרו

ליווי הליכי תכנון בהתחדשות עירונית

עריכת חוות דעת שמאיות לפי תקן 21.1 וטבלאות איזון והקצאה

ליווי כלכלי ושמאי

לתכניות מתאר כגון: "תפרי צדק" (נווה צדק תל אביב), מתחם ההסתדרות גבעתיים, מתחם הרוקמים בחולון ועוד.

ליווי הליכי שינוי יעוד

מטעם בעלי קרקע בהיקף של מאות ואלפי דונמים.

ליווי עשרות קיבוצים

בהליכי שיוך דירות במסלולים השונים לרבות מסלול האגודה.

כביש חוצה ישראל

ייצוג עשרות יישובים לאורך כביש חוצה ישראל בתביעת פיצויים מול המדינה בגין הפקעות של עשרות אלפי דונמים.

בודק...