מאמרים מקצועיים

סוגיות בהיטל השבחה בפרויקטים של "פינוי ובינוי"

סוגיות בהיטל השבחה בפרויקטים של "פינוי ובינוי"
מאמרה של נחמה בוגין מתוך דו-ירחון "מקרקעין", כרך י"ט, ינואר 2020

"מהחמצה להצלחה" – טור מאת נחמה בוגין

טור מאתר נחמה בוגין בנושא התחדשות עירונית

היטל השבחה בגין תכנית תא/5000 – דרכי התמודדות

מאמרה של נחמה בוגין בדו-ירחון "מקרקעין"
היטל השבחה בגין תכנית תא/5000, כיצד מתמודדים?

השבת קרקע לרמ"י. איך עושים את זה נכון?

השבת קרקע לרמ"י. איך עושים את זה נכון? מאמר מאת: נחמה בוגין

תביעת פיצויים לפי סעיף 197

תביעת פיצויים לפי סעיף 197 בגין פגיעה במקרקעין על ידי מטרדי רעש

מאמר מאת נחמה בוגין

כל מה שרצית לדעת על התחדשות עירונית

רקע על התחדשות עירונית, פינוי בינוי והמסלולים השונים, תמ"א 38, תקן שמאי מס' 21, קביעת מס' יחידות הדיור בתב"ע החדשה, אומדן שווי התמורה לדייר.

עד מתי חוקי הפקעה מנדטורים במדינת ישראל?

קרסיק, פקודות הפקעה מנדטוריות, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, המתח בין צורכי הציבור לבין זכות הקניין של הפרט, עקרונות שומה לאומדן פיצויי הפקעה.

פיצויים עקב הליך ההתנתקות – מאמר לגלובס יוני 2005

ניתוח עקרונות הפיצוי בהליך הייחודי של פינוי/התנתקות. חוקים ייחודיים למצבים מסוג זה.

עקרונות שומה בהליך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטה 751

עקרונות השמאות לביצוע הליך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטת רמ"י מס' 751.

החלטה 1380 והסדרת שימושים חורגים

שיוך דירות בקיבוצים, החלטות רמ"י מס' 751, 979, 1155,1366, חלופת "האגודה", עקרונות המסלול מול רמ"י, עלויות רכישת הזכויות בקרקע מרמ"י.

דיני הפקעות – הרצחת וגם ירשת?

אומדן שווי פיצוי ההפקעה, פיצוי דו שלבי- סעיף 197, מהו הדין כאשר פרסום ההפקעה מקדים אישור תב"ע.

גביית היטל השבחה

בגין תוכניות מתאר ארציות – התפתחויות אחרונות.

החלטה 1155 של מינהל מקרקעי ישראל- מהפכה?

החלטה 1155 של מינהל מקרקעי ישראל- מהפכה?

בודק...