דיני הפקעות – הרצחת וגם ירשת?

אומדן שווי פיצוי ההפקעה, פיצוי דו שלבי- סעיף 197, מהו הדין כאשר פרסום ההפקעה מקדים אישור תב"ע.

בודק...