החלטה 1380 והסדרת שימושים חורגים

שיוך דירות בקיבוצים, החלטות רמ"י מס' 751, 979, 1155,1366, חלופת "האגודה", עקרונות המסלול מול רמ"י, עלויות רכישת הזכויות בקרקע מרמ"י.

בודק...