היטל השבחה בגין תכנית תא/5000 – דרכי התמודדות

מאמרה של נחמה בוגין בדו-ירחון "מקרקעין"
היטל השבחה בגין תכנית תא/5000, כיצד מתמודדים?

בודק...