כיצד תצלחו את תקופת המימושים והפירוקים שאחרי המשבר?

כלל טעות בהתנהלות יכולה להביא להפסד ופגיעה קשה, החל משערוך נכסים בהתאם לערך הקודם שלהם, המשך באובדן אפשרי של עשרות אחוזים משווי הנכס, וכלה בקושי לבצע עסקות בתקופה זו. כיצד תנהלו את הנכסים? כל התשובות לפניכם. מאת: שמאיי המקרקעין נחמה בוגין ושמי מויאל מתוך "מגדילים" הפורטל הישראלי להתחדשות עירונית

בודק...