החלטה 1155 של מינהל מקרקעי ישראל- מהפכה?

החלטה 1155 של מינהל מקרקעי ישראל- מהפכה?

בודק...