נחמה בוגין על קידום חוק שומות מוסכמות

נחמה בוגין על קיצור הליכי השומות: "לעשות צדק עם האזרח הקטן"
ועדת הפנים דנה בחוק לקיצור זמני הדיון בשומות של היטל השבחה בסכום של עד 70,000 שקל

בודק...