סוגיות בהיטל השבחה בפרויקטים של "פינוי ובינוי"

סוגיות בהיטל השבחה בפרויקטים של "פינוי ובינוי"
מאמרה של נחמה בוגין מתוך דו-ירחון "מקרקעין", כרך י"ט, ינואר 2020

בודק...