עקרונות שומה בהליך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטה 751

עקרונות השמאות לביצוע הליך שיוך דירות בקיבוצים לפי החלטת רמ"י מס' 751.

בודק...