פינת הנדל"ן חי בלילה ערוץ 2

פינת הנדל"ן של נחמה בוגין התכנית חי בלילה בערוץ 2

בודק...