תביעת פיצויים לפי סעיף 197

תביעת פיצויים לפי סעיף 197 בגין פגיעה במקרקעין על ידי מטרדי רעש

מאמר מאת נחמה בוגין

בודק...