תרומת השמאי להצלחת פרויקט התחדשות עירונית

"אחד האתגרים הגדולים ביותר בתחום ההתחדשות העירונית, הוא מרכיב חוסר הוודאות. בפרויקט ארוך טווח ומורכב, שינויים בחקיקה, שינויים במדיניות תכנונית, ראשי ערים ובעלי תפקידים מתחלפים, מחייבים בהתמודדות עם שינויים משמעותיים במהלך הדרך"

בודק...