פיצויים עקב הליך ההתנתקות – מאמר לגלובס יוני 2005

ניתוח עקרונות הפיצוי בהליך הייחודי של פינוי/התנתקות. חוקים ייחודיים למצבים מסוג זה.

בודק...