שמאות מקרקעין. יעוץ. ליווי. יזום.

משרד נחמה בוגין מתמחה בשירותי ייעוץ ושמאות מקרקעין המבוססים על ניסיון מעשי מגוון בתחומים הרחבים של ענף המקרקעין, וכן על ידע אקדמאי כחברת סגל ההוראה בתוכנית לשמאות וניהול מקרקעין באוניברסיטת ת"א ובמסגרות אקדמיות נוספות:

 • ליווי הליכי תכנון לרבות היטלי השבחה, הפקעות, פיצויים.
 • ייצוג והגשת תביעות פיצויים בגין הפקעות לכביש חוצה ישראל, כבישי מע"צ, רכבת.
 • ליווי להליכי פינוי בינוי משלב ההתארגנות על להשלמתם.
 • היכרות והתמודדות מול רשות מקרקעי ישראל - דמי הסכמה, דמי היוון, דמי היתר ושימושים חורגים.
 • ליווי וייזום פרויקטים – לרבות הליכי שינוי ייעוד.
 • מגזר כפרי - מושבים וקיבוצים, מימוש זכויות עפ"י החלטות רשות מקרקעי ישראל, שינויי יעוד, הרחבה, "שיוך דירות" בחלופות השונות.
 • ייעוץ ובדיקות כדאיות לגבי רכישה ו/או מימוש נכסים, תוך בחינת השימוש המיטבי של המקרקעין.
 • ביצוע שומות לצורך שיעבוד בטוחות לבנקים.
 • מתן חוות דעת לצורך יישום תקינה חשבונאית חדשה (IFRS).
 • מתן חוות דעת מומחה לבתי משפט בתחום המקרקעין.
 • עריכת בוררויות במחלוקות בתחום המקרקעין.

בין לקוחותינו רשויות מקומיות, בנקים (פועלים, דיסקונט, המזרחי ועוד) חברות בניה ומקרקעין, יזמים בתחום המקרקעין, גורמים פרטיים וחברות כלכליות, מושבים, קיבוצים.

icon2 שירותי המשרד

התחדשות עירונית

ליווי הליכי פינוי בינוי, משלב ההתארגנות, חתימת הסכם עם יזם, הליך התכנוני, תקן 21, היטל השבחה, אומדן התמורה וחלוקת הדירות

תכנון בניה והפקעות

ליווי הליכי תכנון ושינוי יעוד, היטל השבחה, איחוד וחלוקה, פיצויים לפי סעיף 197, התמחות בייצוג בעלי קרקע בהליכי פיצוי בגין הפקעות בהיקפים גדולים

תכנון בניה והפקעות

ליווי הליכי תכנון ושינוי יעוד, היטל השבחה, איחוד וחלוקה, פיצויים לפי סעיף 197, התמחות בייצוג בעלי קרקע בהליכי פיצוי בגין הפקעות בהיקפים גדולים

המגזר החקלאי

ייצוג קיבוצים ומושבים בעסקאות מקרקעין, שיוך דירות, שימושים חורגים ושינוי ייעוד

משרדינו מתמחה בשירותי יעוץ ושמאות מקרקעין