אתגרי שוק הנדל"ן לאחר 7 לאוקטובר, אוניברסיטת תל אביב

גב' נחמה בוגין – הזרמת החמצן לשוק הנדל"ן בשלושה צעדים

בודק...