פרויקט המטרו- היבטים תכנוניים, כלכליים ומשפטיים

גב' נחמה בוגין – סוגיות שמאיות: מס המטרו ופיצויים.

בודק...