69 יחידות קיימות
יזם: אאורה, מנהלת דיירים יסודות
אדריכל: משה צור
הדמיות: ארי ברוק

בודק...