44 יחידות קיימות
יזם: מיי טאון
אדריכלית: סיגל סרוסי

בודק...