36 יחידות קיימות
יזם: אקרו נדל"ן
אדריכל: משה צור

בודק...