70 יחידות קיימות
יזם: אבגד
אדריכל: נוימן חיינר אדריכלים
הדמיות: זוהר שרוני

בודק...