97 יחידות קיימות
יזמים: אקרו נדל"ן וחברת אביב
אדריכלית: אורית מילבאואר

בודק...