54 יחידות קיימות
יזם: תנופה בעיר מקבוצת רם אדרת
אדריכל: מעוז פרייס
הדמיות: Pitom

בודק...