מטעם בעלי קרקע בהיקף של מאות ואלפי דונמים.

בודק...