עריכת חוות דעת שמאיות לפי תקן 21.1 וטבלאות איזון והקצאה

בודק...