בהליכי שיוך דירות במסלולים השונים לרבות מסלול האגודה.

בודק...