ליווי עשרות בעלי זכויות בתביעות פיצויים מול נת"ע עקב הפקעות מתכניות המטרו

בודק...