96 יחידות קיימות
יזם: צמח המרמן
אדריכל: קיקה ברא"ז אדריכלים
הדמיות: קיקה ברא"ז אדריכלים

בודק...