49 יחידות קיימות
יזם: אקרו נדל"ן
אדריכל: רונה לוין

בודק...