203 יחידות קיימות
יזמים: תדהר ואקרו נדל"ן

בודק...