יזמים: אפריקה התחדשות עירונית וצמח המרמן
אדריכלות: מילוסלבסקי אדריכלים
אדריכלות נוף: אב אדריכלות נוף ותכנון סביבה בע"מ

בודק...