72 יחידות קיימות
יזם: קבוצת מימון
אדריכל: יסקי מור סיון אדריכלים
הדמיות: Love 3D

בודק...