מס' מתחמים בהיקף מצטבר של מאות יחידות קיימות

בודק...